Omtale; Plikt av Marianne Clementine Håheim

Tidligere i år endte jeg opp med å kjøpe romanen Plikt av Marianne Clementine Håheim. Nå har jeg lest den og i dag kommer omtalen av boka.

Beskrivelse fra forlaget
"Eg skal flytte heim for å ta over garden, ikkje fordi eg vil, men fordi eg føler at eg burde ville."

Då faren plutseleg døyr, vel den unge mannen å flytte heim til garden han vaks opp på. Han tar på seg arbeidskleda som faren pleidde bruke, og blir sauebonde. Nært og levande skildrar romanen den unge bondens dagar saman med sauene, omsorga han må gje kvart einskilt dyr, og alt det praktiske som må takast hand om.

"Plikt" er ei gripande forteljing om kva det vil seie å drive ein liten gard i vår tid, om nærleiken til dyr og natur, og om det å høyre til i ein tradisjon. Nesten umerkeleg viser det seg også å vere forteljinga om ei einsemd som er så stor at ho kanskje ikkje kan berast.

Mine tanker om boka
Forfatteren har et fantastisk språk og får frem forholdet mellom menneske og natur, samt ensomheten på en fin måte. Det er kanskje en kort bok, men personlig synes jeg det er mer imponerende når en forfatter får frem budskapet sitt på en skarp og konsis måte kontra det å "sulle seg vekk" i form av en murstein på 850 sider (selv om jeg vil tro det er vel så krevende å hoste opp 850 sider som 135).

Plikt er i hvert fall en bok jeg har veldig lyst til å anbefale.

Comments

Popular posts from this blog

Spotlight; Dancing in the Rain av Lucy Appadoo

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge