Omtale; Tre kvinner av Mari Ann Augestad

For en liten stund tilbake fikk jeg tilsendt et leseeksemplar av romanen Tre kvinner av Mari Ann Augestad fra forlaget. Nå har jeg lest boka og i dag kommer omtalen av boka.

Beskrivelse fra forlaget
Maria har begynt å se seg tilbake. Hun ser på valg hun har tatt og undrer seg over hvordan små og store hendelser i livet hennes ble slik de ble. Særlig når det kommer til kjærligheten ser hun seg tilbake, for å gruble og reflektere over hvorfor hun valgte og handlet som hun gjorde. Hennes elskede som hun aldri fikk, erstatteren som hun fikk og studenten på Skillebekk som ble far til hennes barn. Maria finner faktisk ut ganske mye, om hvordan livet hennes henger sammen, om de valgene hun tok og hvorfor livet ble slik det ble. Ikke minst ser hun tydeligere de kvinnene som gikk foran henne, den strenge mormoren og den velmente moren, og hva er det for slags arvegods hun har fra sine formødre, som flyter gjennom årene og refleksjonene hennes.

Mine tanker om boka
Tre kvinner er en interessant og tankevekkende bok som får frem hvordan familie og venner påvirker en som person. I tillegg hadde jeg sans for skrivestilen til forfatteren.

Comments

Popular posts from this blog

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge

Book Tag; Fantasy Book Tag

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana