Omtale; Norsk nok - mine, dine eller våre verdier av Tina Shagufta Munir Kornmo

For evigheter siden var jeg heldig nok at jeg mottok et leseeksemplar av boka Norsk nok - mine, dine eller våre verdier av Tina Shagufta Munir Kornmo fra forlaget. Nå har jeg lest den og i dag kommer omtalen.

Beskrivelse fra forlaget
«Jeg trodde friheten var ferdig kjempet frem, men fikk stadig erfare tilbakeslag gjennom media som valgte å trykke alt som var av «offer-historier», det som til enhver tid ga flest klikk. Alt gikk så fort og plutselig var fredelige Norge blitt en kamparena for ulike verdier; dine, mine, men sjelden våre.»

Som datter av en av de aller første innvandrerne til Norge fra Pakistan har Tina Shagufta Munir Kornmo et helt unikt perspektiv, og et ståsted som gir henne muligheten til å se utfordringene både innenfra og utenfra.
Hun setter fokus både på sivilsamfunnet og minoritetssamfunnets ansvar for å bidra i brobyggende arbeid for et mer inkluderende samfunn. Ikke minst setter hun søkelys på den naiviteten som preger og forsinker integreringsarbeidet. Boka gir også et interessant tilbakeblikk på de femti årene som er gått siden de første pakistanerne kom til Norge.

Tina Shagufta Munir Kornmo er norskpakistansk kirurg som er engasjert i samfunnsdebatten rundt integrering, likestilling og oppvekst. Hun er Venstre-politiker og i perioden 2017-2021 vararepresentant til Stortinget med ansvar for utdanning, forskning og integrering. Hun har tidligere skrevet en av tekstene i boka Utilslørt. Muslimske RÅtekster.

Mine tanker om boka
Norsk nok er en tankevekkende bok som bør leses. Den tar opp viktig tematikk og den er interessant lesing. Tatt i betraktning at forfatteren har den bakgrunnen hun har, får hun i tillegg frem et mer nyansert bilde enn det andre ville klart.

Comments

Popular posts from this blog

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge

Announcing the 2022 WWII Reading Challenge

Let's Talk Bookish; Are Big TBR's A Result Of Abibliophobia?