Omtale; Vi som er annerledes av Veselin Markovic

Siden jeg tross alt holder på med et "Land i verden"-prosjekt, endte jeg opp med å lese romanen Vi som er annerledes av Veselin Markovic, som er fra Serbia, som jeg fikk som leseeksemplar fra forlaget for flere år siden. I dag kommer omtalen av boka.

Beskrivelse fra forlaget
En gåtefull forbrytelse og en tragisk ulykke danner bakteppet for denne romanen, som i sin oppbygning og spenning minner om en kriminalfortelling. Handlingen er lagt til en liten by på et geografisk ubestemt sted og fortelles parallelt av bokens to hovedpersoner: Vanja og Vladimir. Vanja er en ung kvinne født med en sjelden, uhelbredelig genetisk sykdom, som bare rammer en av to millioner og som gjør at huden hennes har et gulaktig preg. Vladimir, som bærer på et forferdelig minne fra barndommen, er et usedvanlig mattetalent som skriver en doktorgrad om sannsynlighetsteori. Han har plassert en annonse i avisen hvor han ber de som har opplevd noe mirakuløst - noe som virker helt usannsynlig, men som likevel har skjedd om ta kontakt med ham. Intensjonen hans er ikke først og fremst av en vitenskapelig karakter, for prosjektet hans er drevet av et svært personlig anliggende: Håpet om å endelig finne svar på hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre dagen på den islagte innsjøen.

Vi som er annerledes er en intens og rørende fortelling om de store eksistensielle spørsmålene. Spesielt viktig er spørsmålet om hvordan løsrive seg fra undertrykkende omgivelser, og hvordan akseptere sin egen annerledeshet i en verden hvor man ikke passer inn.

Mine tanker om boka
Vi som er annerledes er en underfundig bok som omhandler å finne svar på ting, finne sin plass i verden og å være annerledes. Den er velskrevet og jeg hadde definitivt sans for fortellerstemmen og skrivestilen til forfatteren. Det er egentlig forbausende at boka ikke er mer populær, såpass bra skrevet er den.

Vi som er annerledes kan definitivt anbefales.

Comments

Popular posts from this blog

Book Tag; Fantasy Book Tag

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge