Omtale; En muslimsk mors kamp av Azra Gilani og Maria Gilani

For noen måneder siden var jeg såpass heldig at jeg fikk tilsendt et leseeksemplar av boka En muslimsk mors kamp av Azra Gilani og Maria Gilani fra forlaget. Nå har jeg fått lest boka, som forøvrig passer inn under Platypire Diversity Challenge og i dag kommer omtalen.

Beskrivelse fra forlaget
Dette er en unik fortelling fra innsiden av det pakistanske miljøet i Norge. Azra Gilani (67) var blant de første arbeidsinnvandrerne som kom til Norge, og forteller nådeløst ærlig om oppturer, nedturer og utfordringer. Hun mener blant annet at nøkkelen til god integrering starter hos kvinnene. Denne boken er både en sterk leseopplevelse samtidig som det er en brannfakkel inn i den norske integreringsdebatten.
"Integrering og inkludering går begge veier. Hvis innvandrere og den yngre generasjonen med innvandrerbakgrunn innfrir sin plikt til å ta utdanning, bør også norske arbeidsgivere være åpnere for å ansette en person med et utenlandsk navn."

Mine tanker om boka
En muslimsk mors kamp er en bok som definitivt bør leses, blant annet på grunn av at den belyser det patriarkalske systemet og problemene det medfører. I tillegg får boka frem en stemme en ikke ofte hører i integreringsdebatten, nemlig kvinnene, så sånn sett er boka et godt eksempel på interseksjonell feminisme. Jeg fikk også igjennom boka respekt for Azra, siden jeg fikk et inntrykk av at hun er et kvinnfolk med bein i nesa og en god mor.

En muslimsk mors kamp er en bok som bør leses av alle for å få en økt forståelse for en del utfordringer i samfunnet i dag.

Comments

Popular posts from this blog

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge

Book Tag; Fantasy Book Tag

Announcing the 2022 WWII Reading Challenge