Omtale; Finna kyrkjedøra i meg av Per Helge Genberg

I forbindelse med Platypire Diversity Challenge (LGBT Pride Summer), endte jeg opp med å lese romanen Finna kyrkjedøra i meg av Per Helge Genberg, som jeg fikk tilsendt som leseeksemplar fra forlaget. I dag kommer omtalen av boka.

Beskrivelse fra forlaget
Den tretten år gamle guten ser ein vaksen mann gå avkledd på ein varm dag. Det vekker ei spenning som er nok til å skjøne at tiltrekkinga går i «feil lei». Kva skal no skje med odelen, den ætteplikta som er planta så djupt i han, og kva med den nedervde omsorga for dyra? Alt kan slutte med han. 

Finna kyrkjedøra i meg er ei sterk og sår forteljing om å vekse opp på landsbygda i ei tid då det å vera homofil var enda meir skambelagt enn i dag. Det handlar om å vera vennelaus og om sosial skade. Det handlar om å vera seg sjølv der ein bur, og om å finna og få leva med den store kjærleiken. Det er ei forteljing gjennomsyra av bondens kjærleik til gard, jord og dyr, ein kjærleik like sterk alle dagar gjennom året. 


Mine tanker om boka
Jeg føler meg noe splittet med tanke på denne boka. Jeg likte det lyriske språket, tematikken og sauene, men jeg skulle ønske det var "mer" (i mangelvare av bedre definisjoner). Selv om det er en kortroman, syntes jeg den var litt vel kort for min del.

Comments

Popular posts from this blog

Spotlight; Dancing in the Rain av Lucy Appadoo

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge