Omtale; Krigshistoriske fotturer i Sør-Rogaland og Agder av Nils Helge Amdal

For en god stund tilbake var jeg såpass heldig at jeg fikk tilsendt et gratis leseeksemplar av boka Krigshistoriske fotturer i Sør-Rogaland og Agder av Nils Helge Amdal fra forlaget, og nå kommer omtalen.

Boka er oppdelt slik at en først får krighistorisk informasjon relatert til turene (24 i alt), før det så står turbeskrivelse om hvor en skal gå etc, enten det omhandler Bråstein eller Fjøløy Fort.

Jeg vil tro at boka vil passe for de som er interesserte i fotturer og lokalhistorie, men jeg savnet et litt mer "skikkelig" oppsett på kildelista i slutten av boka, spesielt bøkene, med tanke på sidetallshenvisninger i kildene som ble brukt, slik at en kan gå til de spesifikke sidene i kilden(e) for å lese mer, og ikke bare ha en oppramsing av bøkene. Kanskje det bare er den akademiske flisespikkeren i meg som slår til, men skal en først skrive en fagbok og ha kildeliste, burde en i hvert fall tatt bryet å skrive kildelistene skikkelig.

Comments

Popular posts from this blog

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge

Book Tag; Fantasy Book Tag

Announcing the 2022 WWII Reading Challenge