Omtale; Bitter Sweet Love av Michael Faudet

Med tanke på at jeg allerede hadde lest Dirty Pretty Things av Michael Faudet, klarte jeg ikke å motstå hans nyeste samling Bitter Sweet Love, og nå kommer omtalen.

I Bitter Sweet Love finner en dikt, noveller og sitater, hvor de for det meste omhandler forhold, tap, kjærlighet og sex.

Det var flere av tekstene som var fullt brukbare, mens andre igjen var litt vel klisjéaktige, samt jeg følte at noen av diktene var litt vel repeterende/minnet litt for mye om hverandre og lite originale. Om ikke annet, kan Michael Faudet kunsten med å bruke ord for å skape mentale bilder.

Comments

Popular posts from this blog

Book Tag; Fantasy Book Tag

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge