Omtale; Sybille av Ingrid Z. Aanestad

I forbindelse med Women Challenge og New Releases Challenge, lånte jeg romanen Sibylle av Ingrid Z. Aanestad på biblioteket for en liten stund siden, og nå kommer omtalen.

Sibylle og søsteren reiser vestover med faren deres for å besøke mormora. Moren til Sibylle vokste opp der, men det finnes ingen bilder av henne på veggene, og for Sibylle, finnes moren bare som bruddstykker via fortellinger fra andre.

Romanen Sibylle er mer en stille roman som forteller om forholdet mellom Sibylle, søsteren, faren og mormora. Det er ikke nødvendigvis allverdens fremdrift i boka med tanke på handling, men det er et sterkt språk og bra beskrivelser, som gjør at boka kan anbefales.

Comments

Popular posts from this blog

Spotlight; Dancing in the Rain av Lucy Appadoo

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge