Omtale; Heart of Darkness av Joseph Conrad

Heart of Darkness (Mørkets hjerte) av Joseph Conrad var på pensumlista i emnet jeg tok nå i høst, og jeg tenkte at siden jeg uansett måtte lese den, kunne jeg like så greit bruke den i forbindelse med Back to the Classics utfordringa (An adventure classic).

Handlinga foregår på 1800-tallet i Kongo, med koloni-ekspansjonen på høygir, hvor utnyttelse, enten det er sosialt, økonomisk eller politisk foregår, ofte av afrikanske samfunn. Marlow er på søken etter Kurtz, som driver med handel av elfenben, men Kurtz er ikke akkurat lett å få tak i, samtidig som han nærmest både er fryktet og tilbedt av både de lokale og kolonistene. Jo lenger opp i elva Marlow er, og jo nærmere han kommer tilholdsstedet til Kurtz, jo mer mister Marlow troen både på seg selv og sivilisasjonen.

Boka har sine positive og negative sider; en av de negative sidene var Marlow sine (noe) rasistiske holdninger. En av de derimot mer positive sidene ved boka var den skarpe kritikken når det gjelder kolonisering av andre land.

Comments

Popular posts from this blog

Book Tag; Fantasy Book Tag

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge

Announcing the 2022 WWII Reading Challenge