Omtale; Hvorfor skulle jeg sove? Etiopiske eventyr i samling av Mahteme-Sillase Welde-Mesqel

For en stund tilbake lånte jeg Hvorfor skulle jeg sove? Etiopiske eventyr i samling av Mahteme-Sillase Welde-Mesqel på biblioteket i forbindelse med Africa Reading Challenge, og nå kommer omtalen. I tillegg får jeg muligheten til å krysse av Etiopia i forbindelse med "Land i verden"-prosjektet mitt.

Den etiopisk eventyrtradisjonen lever i beste velgående, og i stedet for å være reinspikka underholdning for unger, er gammel visdom bevart og kommer til uttrykk i disse fortellingene. I alt er det 65 eventyr i denne samlinga, og foreldre bruker gjerne eventyr i oppdragelsen av ungene sine.

For min del syntes jeg at det var noe fascinerende å lese denne eventyrsamlinga; ikke bare fordi at det er andre dyr i eventyrene enn det jeg er vant med (la oss bare si at jeg er noe usikker på hvor mange norske eventyr som inneholder løver eller andre afrikanske dyr), men også fordi at poenget/moralen kommer godt frem i eventyrene, og jeg forstår godt at de blir brukt som en "rettesnor" for ungene.

Comments

Popular posts from this blog

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge

Book Tag; Fantasy Book Tag

Announcing the 2022 WWII Reading Challenge