Thursday Quotables uke 7

Bokbloggen Bookshelf Fantasies har det ukentlige temaet Thursday Quotables, og denne uken kommer sitater fra Fars krig av Bjørn Westlie og Baghdad Burning II av Riverbend samt The Graveyard Book av Neil Gaiman."For den som underkaster seg et politisk prosjekt i den tro at det er det største og viktigste av alt, taper ikke bare seg selv, men kan også miste alt og alle."
(Fars krig av Bjørn Westlie)

"Why is it "terrorism" when foreigners set off bombs in London or Washington or New York and it's a "liberation" or "operation" when foreigners bomb whole cities in Iraq? Are we that much less important?"
(Baghdad Burning II av Riverbend)

"It's like the people who believe they'll be happy if they go and live somewhere else, but who learn it doesn't work that way. Wherever you go, you take yourself with you."
(The Graveyard Book av Neil Gaiman)

Comments

Popular posts from this blog

Book Tag; Fantasy Book Tag

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge