Omtale; From the Land of Green Ghosts av Pascal Khoo Thwe

I forbindelse med Book Riot Read Harder Challenge, endte jeg opp med å lese boka From the Land of Green Ghosts av Pascal Khoo Thwe (Read a book by an author from Southeast Asia).

"I had a sense, even at that age, of how the majority can submit to the bullying of a few determined individuals, and how a single man can restore to others a sense of the dignity of individuals and the power of a community."

I begynnelsen av boka forteller Pascal om oppveksten i Kayan Paduang-stammen han tilhører, en minoritet i Myanmar. Etter hvert går boka over å fortelle om forsøket på engelskstudier, men som blir avslutttet på grunn av inflasjonen og problemene med militærdiktaturet. Han rømmer til jungelen og blir geriljakriger sammen med mange andre. Han kommer i kontakt med John Casey, som han møtte på i Mandalay, og med Casey sin hjelp reiser Pascal til England for å studere engelsk i Cambridge.

"Reading English poetry in the Burmese jungle seemed as incongrous to me as reading the New Testament in a brothel might have done."

From the Land of Green Ghosts gir et innblikk i hvordan livet er i Myanmar og noen av problemene, og det er en bok å lese på grunn av dette.

Comments

Popular posts from this blog

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana

A Much Needed Break From Book Blogging