Omtale; The Classic Tradition of Haiku - An Anthology redigert av Faubion Bowers

Jeg fikk et innfall om å lese noe lettere (og kortere), så jeg endte opp med å lese diktsamlinga The Classic Tradition of Haiku - An Anthology redigert av Faubion Bowers.

Samlinga tar for seg en del dikt fra 1488 til 1902, med haiku fra blant annet Issa, Shiki og haugevis med andre. Noe av det som er det kjekke med haiku er at de er relativt korte (17 stavelser), omhandler ofte naturen, samt i flere tilfeller har en gjemt dualisme (da-nå, nært-langt vekke, etc).

Selv om det er dikt, er de på grunn av den korte lengden temmelig lettlest, og de kan være en grei introduksjon til dikt, hvis en er noe "redd" dikt eller føler at dikt er himla tungt.

Comments

Popular posts from this blog

Announcing the 2022 Diversity Reading Challenge

Book Tag; Fantasy Book Tag

Announcing the 2022 WWII Reading Challenge