Omtale; Psychopomp and Circumstance av Andrean Messmer

Takket være Sage's Blog Tours, fikk jeg muligheten til å lese Psychopomp and Circumstance av Adrean Messmer.

Det hele begynner på Facebook med en oppdatering Nell ikke husker hun har lagt ut. Det er gale nok at hun er døende og vennene hennes ikke vet det, men begynner hun å bli gal i tillegg? Spesielt når hun har i bakhodet at hun ser The Sewerside Man overalt. Det kan derimot diskuteres hvor gal Nell er, når The Sewerside Man, som ikke er et simpelt spøkelse, dreper vilkårlig og tar med seg vennene hennes samt andre innbyggere i byen hennes.

Selv om dette er en skrekkroman med tenåringer som hovedpersoner, er det allikevel ikke nødvendigvis den erketypiske skrekkromanen; den fokuserer vel så mye på vennegjengen, bildebruk og på generelt basis forfall i en eller annen form; enten det er Nell's hjernesvulst, hoarding eller andre ting. Boka kan kanskje virke noe forvirrende til tider siden den hopper fra person til person når det gjelder fortellerstemme, men en kommer inn i det etter hvert.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Announcing the 2021 Diversity Reading Challenge

Review; A Christmas Carol by Philip Gooden and Charles Dickens

Announcing the Autumn Reading Challenge 2020