Omtale; Paper Dollhouse - A Memoir av Dr. Lisa M. Masterson

I boka "Paper Dollhouse" får en et innblikk i oppveksten og livet til Dr. Lisa M. Masterson, som kanskje er mest kjent som en av vertene i "The Doctors", med en barndom fylt med å ofte være på flyttefot via det å miste mora til brystkreft til å bli med i "The Doctors".

Selve boka var grei nok. Har lest bedre, har lest verre. Om ikke annet viser den hvor langt en kan komme hvis en har en sunn dose besluttsomhet.

But a couple of weeks into my isolation, the door to my room pushed open and my son Daniel stood in the light that spilled in from the hallway. "Mommy,", my four-year old said, "I need you to be my mommy again."

Comments

Popular posts from this blog

Spotlight; Dancing in the Rain av Lucy Appadoo

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge