"The Raven" fremført


Jeg kom over artisten William Control for en liten stund siden og kom over denne fremføringa han har spilt inn av diktet "The Raven", skrevet av Edgar Allan Poe. Synes at stemmen og diktet passer veldig godt sammen.

Comments

Popular posts from this blog

Annoncing the 2023 Diversity Reading Challenge

Book Tag; Fantasy Book Tag

Review; The Prettiest Girl in the Grave by Kristopher Triana