Saturday, 6 May 2017

Omtale; Hakawati - historiefortelleren av Rabih Alameddine

I forbindelse med POC Reading Challenge, endte jeg opp med å lese Hakawati - historiefortelleren av Rabih Alameddine, og nå kommer omtalen.

Beskrivelse fra forlaget.
En hakawati er en historieforteller. Osamas bestefar var en av de beste, og han var viden kjent for sine fortellinger om Libanon, den tyrkiske krigen og hvordan han fikk tilnavnet al-Kharrat, skrønemakeren. Nå er Osama vendt tilbake til Beirut fra USA. Hans far ligger for døden. Familien samles rundt sykesengen og gjenoppdager det som har betydd mye for dem; sladder, latter og - nettopp - fortellingene.
Også det libanesiske folket og deres kamp for overlevelse skildres med stor innlevelse. Rabih Alameddine viser at han er en ekte hakawati og veksler mellom samtidfortelling, fabler og gamle legender.

Mine tanker.
Det er en bok en tidvis må ha tunga rett i munnen og litt konsentrasjon bare for å følge med på hvem det er som forteller en historie, men når en har kommet inn i det, er det en utrolig spennende bok med flere lag som gjør at den ikke er kjedelig.

No comments:

Post a Comment