Sunday, 16 October 2016

Omtale; Farvel, Syria. Om eit folk på flukt av Emil André Erstad

Siden jeg er interessert i politikk, endte jeg opp med å låne boka Farvel, Syria. Om eit folk på flukt av Emil André Erstad for litt siden.

På grunn av krigen i Syria har mange millioner mennesker blitt tvunget på flukt, og i denne boka får en et innblikk i noen av skjebnene, enten det er homofile, religiøse minoriteter, oppisjonelle syrere, torturofre eller enslige kvinner. Mange av disse personene har ikke muligheter for et trygt liv i nærområdene til Syria.

Norge har bestemt at vi skal ta i mot 8000 syrere, og boka forklarer hvorfor vi må stille opp for flyktninger, med gode analyser og forklaringer, samt innspill til bedre flyktningspolitikk i Norge og verden.

"Det er frykta eg er redd for. Derfor må nokre tre fram som leiarar og seie at vi ikkje treng å vere redde. Flyktningane som kjem hit, er ikkje farlege for oss. Dei har tvert imot flykta frå nokon som er farlege for dei, som truga liva deira. Dei som kjem, var så redde at dei faktisk forlét heimane sine og la på flukt."

Med tanke på temaet i Farvel, Syria, er det en bok som kanskje burde leses av så mange som mulig, blant annet for å forstå situasjonen i Syria.

No comments:

Post a Comment