Sunday, 1 November 2015

Omtale; Howl, Kaddish and Other Poems av Allen Ginsberg

Siden jeg kunne velge mellom The Bloomsbury Group eller The Beat Generation denne måneden i forbindelse med Literary Movement Reading Challenge, tenkte jeg å begynne med The Beat Generation og diktsamlinga Howl, Kaddish and Other Poems av Allen Ginsberg.

Jeg visste litt hva jeg begikk med ut på, siden jeg hadde lest diktet "A Supermarket in California" i forbindelse med et litteraturemne på universitetet, og jeg ble ikke videre skuffet. Det er varierende tema i diktene, men de har den friflyt-formen jeg forbinder med beat-generasjonen, og diktene er ofte noe straightforward.

Hvis en har lyst til å sjekke ut beat-generasjonen, er dette en grei diktsamling å begynne med.

No comments:

Post a Comment