Monday, 1 December 2014

Omtale; Book of Longing av Leonard Cohen

Diktsamlinga "Book of Longing" ("Lengselens bok" på norsk) av Leonard Cohen var en av bøkene jeg leste under Dewey's Read-a-thon i oktober.

Flere av diktene i samlinga inneholder en viss svart humor, og på flere av sidene kan en finne illustrasjoner tegnet av Cohen selv. Diktene har blitt skrevet i løpet av en 20 års periode, enten det har vært i Montreal, Mumbai eller Mt Baldy, og viser variasjonen Cohen har som forfatter. Selv likte jeg diktsamlinga.

No comments:

Post a Comment