Monday, 8 December 2014

Omtale; Around the Year av Elsa Beskow

"Around the Year" (Årets saga på norsk) av Elsa Beskow var en av flere bøker jeg leste under Dewey's Read-a-thon i oktober.

Boka tar for seg alle månedene, med dikt og koordinerende illustrasjoner. Det var en sjarmerende bok, men jeg falt mest for illustrasjonene.


No comments:

Post a Comment