Sunday, 9 July 2017

Omtale; Poesi i form av en rose av Pier Paolo Pasolini

For en liten stund siden lånte jeg diktsamlinga Poesi i form av en rose av Pier Paolo Pasolini på biblioteket, og nå kommer omtalen.

Beskrivelse fra Den Norske Bokdatabasen
Denne diktsamlingen er en montasje av dagbok, profetier, intervju, reportasjer, dikt med et oppsett som mimer roser og andre prosjekter bearbeidet til vers. Diktene er langt mer friere og mer muntlige i sin form enn den hermetiske poesien som lenge var dominerende i italiensk diktning.

Mine tanker
I denne bi-språklige var det noe varierende kvalitet, og personlig likte jeg diktene faktisk bedre på italiensk enn bokmål.

No comments:

Post a Comment