Wednesday, 12 April 2017

Omtale; Harehjerte av Ingrid Melfald Hafredal

I jakten på nylig publisert norsk litteratur, endte jeg opp med å låne Harehjerte av Ingrid Melfald Hafredal på biblioteket, og nå kommer omtalen.

På en ungdomspsykiatrisk institusjon, blir en kjent med både de ansatte og de som er innlagt, enten det er June med spiseforstyrrelser, Ida som er selvskader, psykiateren Ørjan eller sykepleieren Solveig. Ungdommene som er der er vidt forskjellige; enkelte vil langt vekk derfra, mens for andre er institusjonen en trygg havn.

Romanen får frem på sett og vis dynamikken mellom de ansatte og de innlagte ungdommene, samt at det ikke nødvendigvis alltid er like lett med mentale lidelser. Samtidig kommer sårheten godt frem hos ungdommene.

No comments:

Post a Comment