Friday, 26 August 2016

Book Blogger Hop; Reading is my passion

Ramblings of a Coffee Addicted Writer har det ukentlige temaet Book Blogger Hop, og ukens spørsmål var "Can you say this sentence describes you? Reading is my passion.".

Jeg vil tro at flere av de som kjenner meg godt nok kan si seg enig i at jeg har mine bibliofile tendenser; jeg studerer språk og litteratur, skriver bokblogg, kunne tenkt meg å jobbe med litteratur etter endt utdannelse og jeg har en filosofi om at det finnes ikke for mange bøker, bare for liten tid til å lese og for den saks skyld, oppbevaringsplass til bøkene.

No comments:

Post a Comment