Sunday, 3 July 2016

Omtale; Bienes historie av Maja Lunde

I forbindelse med at romanen Bienes historie av Maja Lunde var på kortlista til Bokbloggerprisen, endte jeg opp med å låne den på biblioteket.

Det er tre parallelle historier i denne boka; på 1800-tallet og William som prøver å skape en ny og bedre bikube, cirka vår tid og birøkteren George som elsker gården og biene, samt fremtiden hvor vi møter på Tao som driver med håndpollinering fordi biene (antas) å ha gått tapt.

Temaet om biedød er et viktig tema, og boka er bra skrevet, men følte at ting ble litt utvannet og "lett" når det var tre forskjellige fortellere i boka. For min del manglet det litt mer dybde i boka.

No comments:

Post a Comment