Thursday, 9 June 2016

Omtale; Så nær kan du sjå meg av Stein Versto

I jakta på nye utgivelser på generelt basis, samt dikt, endte jeg opp med å låne Så nær kan du sjå meg av Stein Versto på biblioteket.

Flere av diktene omhandler relasjonen mellom kjønnene, men det finnes andre undertema i tillegg. Personlig synes jeg at flere av diktene var fullt brukbare, men det var andre jeg slet litt mer med. Det er kanskje mer smak og behag enn noe annet, for det var jevnt over grei kvalitet på diktene.

No comments:

Post a Comment