Monday, 11 January 2016

Omtale; Svart belte av Marianne Clementine Håheim

Ifjor høst var jeg heldig nok til å få tak i leseeksemplar av romanen Svart belte av Marianne Clementine Håheim.

Svart belte omhandler det å gå fra og være den 13 år gamle jenta som sykler til sin første sommerjobb på hotellet, til det å bli innlagt i Bergen på grunn av spiseforstyrrelser.

Boka får frem de "fikse ideene" som flere med spiseforstyrrelser har, blant annet vanene, det ødeleggende regimet og at en ikke alltid ser at en ødelegger seg selv. Det er ikke noen lett bok å lese, men siden forfatteren kan skrive på en utrolig fin nynorsk, blir en noe fascinert av skrivestilen.

No comments:

Post a Comment