Saturday, 16 May 2015

Omtale; Nature av Ralph Waldo Emerson

I forbindelse med Literary Movement Reading Challenge (Transcendentalism) og Back to the Classics (non-fiction classic) bestemte jeg meg for å lese Nature av Ralph Waldo Emerson.

I den utgaven jeg hadde, var essayene "Nature", "History" og "Self-Reliance". I tekstene kunne en ane små hint til det å faktisk reflektere selv, i stedet for å tro på andre sine "absolutte sannheter", noe som faller inn under Transcendentalism.

Et av de beste sitatene som illustrerer det jeg har nevnt ovenfor, fant jeg i "Self-Reliance";

"To believe your own though, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men, - that is genius."

Må bare påpeke at det var flere passasjer i tekstene jeg slet med å lese, så var kanskje ikke helt overbegeistret for tekstene som sådan.

No comments:

Post a Comment