Sunday, 31 May 2015

Omtale; Dirty Pretty Things av Michael Faudet

Jeg har lest en del dikt av Michael Faudet på internett tidligere, og har til slutt lest diktsamlinga "Dirty Pretty Things" som han har skrevet.

Diktene (og novellene) i "Dirty Pretty Things" kan klassifiseres som erotiske, sjarmerende, romantiske eller en kombinasjon. Michael Faudet kan i tillegg det å ordlegge seg.

Hvis det er en diktsamling som bør leses, er det "Dirty Pretty Things".

No comments:

Post a Comment