Saturday, 11 March 2017

Omtale; Samlede dikt av Jens Bjørneboe

I jakt på noe kjapp lesing en kveld endte jeg opp med å ta for meg diktsamlinga Samlede dikt av Jens Bjørneboe, og nå kommer omtalen.

Denne samlinga er en kombinasjon av flere diktsamlinger, noe som vises i spennvidden.

Selv om den nevnte spennvidden var i denne diktsamlinga, slet jeg litt med å komme meg igjennom denne, selv om det var dikt som var bedre enn andre. Jeg vil tro at Jens Bjørneboe kanskje ikke er for alle. Han fungerte i hvert fall ikke for meg.

No comments:

Post a Comment