Sunday, 27 November 2016

Omtale; Great Poems by American Women An Anthology redigert av Susan L. Rattiner

I forbindelse med Dewey's Readathon sist måned, endte jeg opp med å lese diktsamlinga Great Poems by American Women An Anthology redigert av Susan L. Rattiner.

Diktsamlinga tar for seg en rekke amerikanske poeter, fra Anne Bradstreet som levde på 1600-tallet, til mer moderne poeter som Sylvia Plath, noe som dekker spennvidden av kvinnelige amerikanske poeter gjennom flere hundre år.

For min del var det en interessant diktsamling, og hvis en er på jakt etter et vidt spekter av dikt og poeter, kan boka anbefales.

No comments:

Post a Comment